სიახლეები

ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ხელშეკრულებას სს „ქართუ ბანკთან“ ელექტრონულ კომერციასთან დაკავშირებით

ახალი ამბები
0
მოხარული ვართ, რომ გაცნობოთ 2019 წლის 19 აგვისტოს, ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ხელშეკრულებას სს „ქართუ ბანკთან“ ელექტრონულ კომერციასთან დაკავშირებით, რაც გულისხმობს, რომ ჩვენს მომხმარებლებს შეუძლიათ გამოიყენონ ადგილობრივად გაცემული Visa და MasterCard ბარათები PostaPay ვებსაიტში გადახდების და შესყიდვების განხორციელების დროს. ეს არის კარგი შესაძლებლობა PostaPay მომხმარებლებისთვის, რომ განახორციელონ გადახდები და შესყიდვები PostaPay…

ჩვენ შევიცვალეთ მთავარი ოფისის მისამართი

ახალი ამბები
0
ძვირფასო მომხმარებლებო, ჩვენ გვსურს გაცნობოთ, რომ იმისთვის, რომ გავზარდოთ მომხმარებლის მომსახურების ხარისხი და კლიენტის გამოცდილება ფოსტაფეისთან გავხადოთ უკეთესი, ჩვენ შევიცვალეთ მთავარი ოფისის მისამართი და 2019 წლის 31 მაისიდან, ჩვენი ახალი მისამართია: ჟიული შარტავას ქ. N24, ქ. თბილისი, საქართველო 0160. პატივისცემით ფოსტაფეის გუნდი

ხელი მოვაწერეთ თანამშრომლობის ხელშეკრულებას „შპს ჯი ენ ელ“-თან (lotto.ge)

ახალი ამბები
0
გვინდა გაცნობოთ, რომ ხელი მოვაწერეთ თანამშრომლობის ხელშეკრულებას „შპს ჯი ენ ელ“-თან (lotto.ge). მომხმარებლებს შეეძლებათ შეავსონ ლოტოს ანგარიში როგორც ლოტოს პორტალიდან, ასევე ჩვენი ვებ-გვერდის გამოყენებით.

ჩვენ ხელი მოვაწერეთ თანამშრომლობის ხელშეკრულებას „სს ოპპა“-სთან

ახალი ამბები
0
სიახლე გვაქვს თქვენთვის: ჩვენ ხელი მოვაწერეთ თანამშრომლობის ხელშეკრულებას „სს ოპპა“-სთან. ჩვენს მომხმარებლებს შეეძლებათ შეავსონ თავიანთი ფოსტა საფულე ოპპას  სწრაფი ჩარიცხვის აპარატებიდან.

ხელი მოვაწერეთ თანამშრომლობის ხელშეკრულებას „შპს იუპიეს“-თან (gadaixade.ge)

ახალი ამბები
0
ჩვენ მოხარული ვართ გამოვაცხადოთ, რომ ხელი მოვაწერეთ თანამშრომლობის ხელშეკრულებას „შპს იუპიეს“-თან (gadaixade.ge). ჩვენ მოხარული ვართ ვითანამშრომლოთ სხვა საგადახდო მომსახურების პროვაიდერთან.

ხელი მოვაწერეთ ხელშეკრულებას  გადახდების მიღების შესახებ „შპს მაგთიკომ“-თან

ახალი ამბები
0
გვინდა გაცნობოთ, რომ ხელი მოვაწერეთ ხელშეკრულებას  გადახდების მიღების შესახებ „შპს მაგთიკომ“-თან. ჩვენი საფულის მომხმარებლებს შეეძლებათ  შეავსონ ბალანსი, განახორციელონ გადახდები და შეიძინონ მაგთის პაკეტები ჩვენი ვებ-გვერდიდან.

გვაქვს პატივი გამოვაცხადოთ, რომ 2018 წ. 27 ნოემბერს, ”ს.ს. ფოსტა ფეი”-მ მიიღო სვიფტ კოდი კომპანია ”SWIFT.COM.”-სგან.

გვაქვს პატივი გამოვაცხადოთ, რომ 2018 წ. 23 ოქტომბერს, ”ს.ს. ფოსტა ფეი” განაცხადი შეიტანა სვიფტ კოდის მიღებაზე კომპანია ”SWIFT.COM.”-სგან.   რა არის ”სვიფტ კოდი”? ფინანსური ტელეკომუნიკაციების მსოფლიო ბანკთაშორისი საზოგადოება (‘სვიფტ’) უზრუნველყოფს ქსელს, რომელიც საფინანსო დაწესებულებებს მსოფლიოს მასშტაბით საშუალებას აძლევს გააგზავნონ და მიიღონ ინფორმაცია ფინანსური გარიგებების (ტრანზაქციების) თაობაზე, უსაფრთხო, სტანდარტიზებულ და სანდო…

“ს.ს. ფოსტა ფეი” დარეგისტრირდა ა.შ.შ. შიდა შემოსავლების სამსახურში

“ს.ს. ფოსტა ფეი” დარეგისტრირდა ა.შ.შ. შიდა შემოსავლების სამსახურში, იმისთვის, რომ შესაბამისობაში ყოფილიყო აქტთან უცხოური ანგარიშის საგადასახადო შესაბამისობის შესახებ (ინგ. ‘FATCA’), როგორც ანგარიშვალდებული უცხოური ფინანსური დაწესებულება IGA-ს მოდელ 1-ის შესაბამისად. “ს.ს. ფოსტა ფეი”-ს გლობალური საშუამავლო იდენტიფიკაციის ნომერი (‘GIIN’) არის YWPTXX.99999.SL.268.

”ს.ს. ფოსტა ფეი”-მ მიიღო ”ISO”-ს გამომშვების საიდენტიფიკაციო ნომერი. (ინგ. ”IIN”)

ჩვენ მოხარული ვართ გაცნობოთ, რომ 2018 წ. 31 ოქტომბერს, ”ს.ს. ფოსტა ფეი”-მ მიიღო ”ISO”-ს გამომშვების საიდენტიფიკაციო ნომერი. (ინგ. ”IIN”) ბრიტანულ საგადახდო ადმინისტრირების კომპანია ”Pay.UK.”-სგან.   რა არის გამომშვების საიდენტიფიკაციო ნომერი? გამომშვების საიდენტიფიკაციო ნომერი (ე.წ. ”IIN”) წარმოადგენს პირველ რვა ციფრს იმ გრძელი ანგარიშის ნომრიდან, რომელიც გვხდება პლასტიკური ბარათის წინა მხარეს, რომელიც…

”ს.ს. ფოსტა ფეი”-მ შეიტანა განაცხადი ”ISO”-ს გამომშვების საიდენტიფიკაციო ნომერზე (ინგ. ”IIN”)

ჩვენ მოხარული ვართ გაცნობოთ, რომ 2018 წ. 23 ოქტომბერს, ”ს.ს. ფოსტა ფეი”-მ შეიტანა განაცხადი ”ISO”-ს გამომშვების საიდენტიფიკაციო ნომერზე (ინგ. ”IIN”) ბრიტანულ საგადახდო ადმინისტრირების კომპანია ”Pay.UK.”-ში. რა არის გამომშვების საიდენტიფიკაციო ნომერი? გამომშვების საიდენტიფიკაციო ნომერი (ე.წ. ”IIN”) წარმოადგენს პირველ რვა ციფრს იმ გრძელი ანგარიშის ნომრიდან, რომელიც გვხდება პლასტიკური ბარათის წინა მხარეს, რომელიც…

”ს.ს. ფოსტა ფეი” განაცხადი შეიტანა სვიფტ კოდის მიღებაზე კომპანია ”SWIFT.COM.”-სგან

გვაქვს პატივი გამოვაცხადოთ, რომ 2018 წ. 23 ოქტომბერს, ”ს.ს. ფოსტა ფეი” განაცხადი შეიტანა სვიფტ კოდის მიღებაზე კომპანია ”SWIFT.COM.”-სგან.   რა არის ”სვიფტ კოდი”? ფინანსური ტელეკომუნიკაციების მსოფლიო ბანკთაშორისი საზოგადოება (‘სვიფტ’) უზრუნველყოფს ქსელს, რომელიც საფინანსო დაწესებულებებს მსოფლიოს მასშტაბით საშუალებას აძლევს გააგზავნონ და მიიღონ ინფორმაცია ფინანსური გარიგებების (ტრანზაქციების) თაობაზე, უსაფრთხო, სტანდარტიზებულ და სანდო…

”ს.ს. ფოსტა ფეი”-მ მიიღო საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის ლიცენზია საქართველოს ეროვნული ბანკისგან (‘სებ’)

ჩვენ მოხარული ვართ გაცნობოთ, რომ 2018 წ. 18 ოქტომბერს, ”ს.ს. ფოსტა ფეი”-მ მიიღო საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის ლიცენზია საქართველოს ეროვნული ბანკისგან (‘სებ’). ჩვენი ლიცენზიის ნომერია: 0082 – 2904.
მენიუ