”ს.ს. ფოსტა ფეი” განაცხადი შეიტანა სვიფტ კოდის მიღებაზე კომპანია ”SWIFT.COM.”-სგან

გვაქვს პატივი გამოვაცხადოთ, რომ 2018 წ. 23 ოქტომბერს, ”ს.ს. ფოსტა ფეი” განაცხადი შეიტანა სვიფტ კოდის მიღებაზე კომპანია ”SWIFT.COM.”-სგან.

 

რა არის ”სვიფტ კოდი”?

ფინანსური ელეკომუნიკაციების მსოფლიო ბანკთაშორისი საზოგადოება (‘სვიფტ’) უზრუნველყოფს ქსელს, რომელიც საფინანსო დაწესებულებებს მსოფლიოს მასშტაბით საშუალებას აძლევს გააგზავნონ და მიიღონ ინფორმაცია ფინანსური გარიგებების (ტრანზაქციების) თაობაზე, უსაფრთხო, სტანდარტიზებულ და სანდო გარემოში. ”სვიფტ”-ი ასევე ყიდის პროგრამებსა და მომსახურებებს საფინანსო დაწესებულებებს, უმეტესად მათი ”SWIFTNet” ქსელზე გამოყენების მიზნით და ISO 9362. ბიზნესის საიდენტიფიკაციო კოდებს (ე.წ. ”BIC”-ებს, რომელიც ადრე ცნობილი იყო, როგორც ბანკის საიდენტიფიკაციო კოდები), რომლებიც ფართოდ ცნობილია, როგორც ”სვიფტ კოდები”.

კომენტარის დასატოვებლად უნდა გაიაროთ ავტორიზაცია.
მენიუ