“ს.ს. ფოსტა ფეი” დარეგისტრირდა ა.შ.შ. შიდა შემოსავლების სამსახურში

“ს.ს. ფოსტა ფეი” დარეგისტრირდა ა.შ.შ. შიდა შემოსავლების სამსახურში,
იმისთვის, რომ შესაბამისობაში ყოფილიყო აქტთან უცხოური ანგარიშის
საგადასახადო შესაბამისობის შესახებ (ინგ. ‘FATCA’), როგორც
ანგარიშვალდებული უცხოური ფინანსური დაწესებულება IGA-ს მოდელ 1-ის
შესაბამისად.
“ს.ს. ფოსტა ფეი”-ს გლობალური საშუამავლო იდენტიფიკაციის ნომერი (‘GIIN’)
არის YWPTXX.99999.SL.268.

კომენტარის დასატოვებლად უნდა გაიაროთ ავტორიზაცია.
მენიუ